Jump to content
Depresija Forum

Forums

 1. Bolesti i poremećaji

  1. Lečenje i oporavak

   Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

   15,517
   posts
  2. Poremećaji raspoloženja

   Depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj/spektrum i drugi

   44,970
   posts
  3. Psihoze

   Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj/stalni sumanuti poremećaj. Psihotična depresija i dijagnoze sa bipolarnog spektra idu u "DEPRESIJA".

   8,941
   posts
  4. 62,230
   posts
  5. Poremećaji ličnosti/osobnosti

   Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični (borderline), histrionski, izbjegavajući, narcisistički/narcisoidni i drugi.

   7,703
   posts
  6. Poremećaji u razvoju

   Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

   386
   posts
  7. 3,198
   posts
  8. Ostali problemi

   Problemi koji su posljedica našh bolesti i poremećaja

   24,852
   posts
  9. Opše zdravlje

   Sve u vezi sa zdravljem

   1,402
   posts
  10. Literatura

   Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

   2,094
   posts
 2. Lijekovi/lekovi

  1. 12,523
   posts
  2. 3,112
   posts
  3. 2,611
   posts
  4. 2,405
   posts
  5. 621
   posts
  6. 3,244
   posts
  7. 1,798
   posts
×
×
 • Create New...