Jump to content
Depresija Forum

Bolesti i poremećaji

Forums

 1. Lečenje i oporavak

  Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

  15,628
  posts
 2. Poremećaji raspoloženja

  Depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj/spektrum i drugi

  44,992
  posts
 3. Psihoze

  Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj/stalni sumanuti poremećaj. Psihotična depresija i dijagnoze sa bipolarnog spektra idu u "DEPRESIJA".

  8,956
  posts
 4. 62,238
  posts
 5. Poremećaji ličnosti/osobnosti

  Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični (borderline), histrionski, izbjegavajući, narcisistički/narcisoidni i drugi.

  7,716
  posts
 6. Poremećaji u razvoju

  Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

  390
  posts
 7. 3,250
  posts
 8. Ostali problemi

  Problemi koji su posljedica našh bolesti i poremećaja

  24,915
  posts
 9. Opšte zdravlje

  Sve u vezi sa zdravljem

  1,413
  posts
 10. Literatura

  Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

  2,102
  posts
×
×
 • Create New...