Jump to content
Depresija Forum

Bolesti i poremećaji

Forums

 1. Lečenje i oporavak

  Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

  15,293
  posts
 2. Poremećaji raspoloženja

  Depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj/spektrum i drugi

  44,890
  posts
 3. Psihoze

  Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj/stalni sumanuti poremećaj. Psihotična depresija i dijagnoze sa bipolarnog spektra idu u "DEPRESIJA".

  8,829
  posts
 4. 62,189
  posts
 5. Poremećaji ličnosti/osobnosti

  Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični (borderline), histrionski, izbjegavajući, narcisistički/narcisoidni i drugi.

  7,652
  posts
 6. Poremećaji u razvoju

  Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

  371
  posts
 7. 3,167
  posts
 8. Ostali problemi

  Problemi koji su posljedica našh bolesti i poremećaja

  24,730
  posts
 9. Opše zdravlje

  Sve u vezi sa zdravljem

  1,354
  posts
 10. Literatura

  Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

  2,093
  posts
×
×
 • Create New...