Jump to content


Bolesti i poremećaji


Subforums

Lečenje i oporavak

Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

 • 968 topics
 • 448,506 replies
Photo

Depresija

Klinička depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj i drugi

 • 1,608 topics
 • 43,472 replies
Photo

Anksioznost


 1. Fobije,
 2. Opsesije - prisilne misli/Kompulzije/OKP/Pure O,
 3. Anksioznost/GAP/Panika/Hipohondrija/Anksiozne misli,
 4. Fizičke manifestacije anksioznosti

Fobični, panični, opsesivno-kompulsivni, posttraumatski stresni poremećaj i drugi

 • 2,711 topics
 • 392,538 replies
Photo

Psihoze

Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj

 • 393 topics
 • 575,903 replies
Photo

Poremećaji osobnosti

Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični (borderline), histrionski, izbjegavajući, narcisistički/narcisoidni i drugi.

 • 240 topics
 • 64,210 replies
Photo

Poremećaji u razvoju

Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

 • 14 topics
 • 335 replies
Photo

Bolesti ovisnosti

 • 50 topics
 • 70,055 replies
Photo

Ostali problemi

Problemi koji su posljedica naših bolesti i poremećaja

 • 1,047 topics
 • 170,300 replies
Photo

Opšte zdravlje

Sve u vezi sa zdravljem

 • 45 topics
 • 1,603 replies
Photo

Preporuke literature za samopomoć


 1. Anksiozni poremećaji,
 2. Poboljšanje općeg stanja,
 3. Poremećaji osobnosti,
 4. Depresija ,
 5. Autori,
 6. Hipnoza i hipnoterapija

Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

 • 292 topics
 • 18,887 replies
Photo