Jump to content


Community Status Updates


Primal Pain's Photo

Primal Pain

Nešto mislim da duhovnost nije dobra za nas psihotičare. Ne znamo šta je stvarno a šta halucinacija.
Jan 08 2017 06:51
  • Apoptosis's Photo
    Apoptosis
    Slažem se. Bez antipsihotika ne valja se upuštati u ezoteriju.
    Jan 08 2017 07:23