Jump to content


Bolesti i poremećaji


Subforums

Depresija

Klinička depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj i drugi

 • 1,538 topics
 • 41,543 replies
Photo

Anksioznost


 1. Fobije,
 2. Opsesije - prisilne misli/Kompulzije/OKP/Pure O,
 3. Anksioznost/GAP/Panika/Hipohondrija/Anksiozne misli,
 4. Fizičke manifestacije anksioznosti

Fobični, panični, opsesivno-kompulsivni, posttraumatski stresni poremećaj i drugi

 • 2,426 topics
 • 221,719 replies
Photo

Psihoze

Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj

 • 325 topics
 • 145,005 replies
Photo

Poremećaji osobnosti

Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični, histrionski, izbjegavajući, narcistički i drugi

 • 220 topics
 • 20,728 replies
Photo

Poremećaji u razvoju

Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

 • 13 topics
 • 7,208 replies
Photo

Bolesti ovisnosti

 • 38 topics
 • 12,554 replies
Photo

Ostali problemi

Problemi koji su vezani za ostale bolesti i poremećaje, kao i problemi koji su posljedica naših bolesti i poremećaja

 • 1,748 topics
 • 412,282 replies
Photo

Lečenje i oporavak

Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

 • 473 topics
 • 175,977 replies
Photo

Preporuke literature za samopomoć


 1. Anksiozni poremećaji,
 2. Poboljšanje općeg stanja,
 3. Poremećaji osobnosti,
 4. Depresija ,
 5. Autori,
 6. Hipnoza i hipnoterapija

Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

 • 183 topics
 • 15,099 replies
Photo