Jump to content


Community Status Updates


artur's Photo

artur

"...A sada? – Mrak je popao sve moje oči. Na sve puteve, kojima se krećem, polegla je gusta tama. Moje misli kaplju suzama. A osećanja vru tugama. Celo moje biće zahvatio je neki neugasivi požar tuge. Sve u meni tugom gori, ali nikako da sagori..."
Locked Status Nov 09 2018 12:42