Jump to content


Blokiran mozak - Jeffrey M. Schwartz , Beverly Beyette

OKP Pure O Prisilne misli Kompulzije Opsesije

This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
No replies to this topic

#1 pukla_ko_kokica

pukla_ko_kokica

    GARGAMEL

  • Honorable Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3,500 posts

Posted 12 April 2013 - 12:38

Brain Lock: Free Yourself from Obsessive-Compulsive Behavior

O knjizi:

Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka, Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka".
    U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije, kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". Daju se detaljni opisi i primeri tzv. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma, tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe.
    U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje, ponovno određivanje, refokusiranje i ponovno vrednovanje.
    Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja, ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost - to je samo moj OKP. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo, to je blokiranost moga mozga, to je samo jedan hemijski proces. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku.
    Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama, a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini", jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine".
    Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu, prijatniju aktivnost. Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom - uradite nešto drugo, nešto celishodno i nešto u čemu uživate. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač, a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik), jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu".
    I konačno, Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje - Reva­lorizovanje" . Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Međutim, ovo je lako reći a teško uraditi. Mora se revalorizovati na aktivan način, a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti, to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um, a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje".
    Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu, da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice, a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje, kompulsivno seksualno ponašanje, zloupotreba raznih psihoaktivnih materija, preterano uzimanje hrane. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova, kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). Daje se i koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKP­om.
    Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva".
    Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom, razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku, jer je upravo za njega ponajviše i napisana. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-­kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. menjač se zaglavio pri promeni brzina) - onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri, psiholozi, socijalni radnici ... ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP.
    Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu, tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi.
    Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno - kompulzivni poremećaj. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a.

  RECENZENT
U Beogradu 1.06.1997 Prof dr sci Jovan Marić