Jump to content


Bolesti i poremećaji


Subforums

Depresija

Klinička depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj i drugi

  • 1,600 topics
  • 162,265 replies
Photo

Anksioznost


  1. Fobije,
  2. Opsesije - prisilne misli/Kompulzije/OKP/Pure O,
  3. Anksioznost/GAP/Panika/Hipohondrija/Anksiozne misli,
  4. Fizičke manifestacije anksioznosti

Fobični, panični, opsesivno-kompulsivni, posttraumatski stresni poremećaj i drugi

  • 2,975 topics
  • 165,167 replies
Photo

Psihoze

Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj

  • 217 topics
  • 380,945 replies
Photo

Poremećaji osobnosti

Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični (borderline), histrionski, izbjegavajući, narcisistički/narcisoidni i drugi.

  • 234 topics
  • 25,982 replies
Photo

Poremećaji u razvoju

Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

  • 14 topics
  • 4,295 replies
Photo

Bolesti ovisnosti

  • 49 topics
  • 28,308 replies
Photo

Lečenje i oporavak

Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

  • 526 topics
  • 63,199 replies
Photo

Ostali problemi

Problemi koji su posljedica naših bolesti i poremećaja

  • 2,844 topics
  • 1,618,876 replies
Photo

Opšte zdravlje

Sve u vezi sa zdravljem

  • 59 topics
  • 14,887 replies
Photo

Preporuke literature za samopomoć


  1. Anksiozni poremećaji,
  2. Poboljšanje općeg stanja,
  3. Poremećaji osobnosti,
  4. Depresija ,
  5. Autori,
  6. Hipnoza i hipnoterapija

Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

  • 178 topics
  • 7,700 replies
Photo