Jump to content


Bolesti i poremećaji


Subforums

Depresija

Klinička depresija, distimija, ciklotimija, bipolarni poremećaj i drugi

 • 1,543 topics
 • 41,641 replies
Photo

Anksioznost


 1. Fobije,
 2. Opsesije - prisilne misli/Kompulzije/OKP/Pure O,
 3. Anksioznost/GAP/Panika/Hipohondrija/Anksiozne misli,
 4. Fizičke manifestacije anksioznosti

Fobični, panični, opsesivno-kompulsivni, posttraumatski stresni poremećaj i drugi

 • 2,722 topics
 • 161,924 replies
Photo

Psihoze

Shizofrenija, akutna psihoza, shizotipni, shizoafektivni i deluzioni poremećaj

 • 183 topics
 • 58,358 replies
Photo

Poremećaji osobnosti

Paranoidni, shizoidni, disocijalni, granični, histrionski, izbjegavajući, narcistički i drugi

 • 423 topics
 • 15,999 replies
Photo

Poremećaji u razvoju

Autizam, Aspergerov, Rettov sindrom, afazija, disleksija, dispraksija i drugi

 • 13 topics
 • 7,208 replies
Photo

Bolesti ovisnosti

 • 40 topics
 • 7,181 replies
Photo

Ostali problemi

Problemi koji su vezani za ostale bolesti i poremećaje, kao i problemi koji su posljedica naših bolesti i poremećaja

 • 945 topics
 • 331,097 replies
Photo

Lečenje i oporavak

Pitanja i iskustva vezana za psihoterapiju, psihologe, psihijatre i hospitalizaciju

 • 477 topics
 • 107,554 replies
Photo

Preporuke literature za samopomoć


 1. Anksiozni poremećaji,
 2. Poboljšanje općeg stanja,
 3. Poremećaji osobnosti,
 4. Depresija ,
 5. Autori,
 6. Hipnoza i hipnoterapija

Preporučite knjigu. Postavite članke vezane za naše probleme.

 • 147 topics
 • 2,206 replies
Photo