Jump to content
Depresija Forum

dRiFtEr

Members
  • Content Count

    1,892
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About dRiFtEr

  • Rank
    sEnTiNeL

Recent Profile Visitors

1,590 profile views
  1. Opsesivno-kompulzivna neuroza (prisilna neuroza) Definicija Prisilnu neurozu oblikuje posebna organizacija karaktera (prisilni karakter) i ponavljajuće prisilne misli i radnje, koje se doživljavaju kao nametnute, a kojima se bolesnik ne može suprotstaviti. Bolest se poÄinje razvijati već u djetinjstvu, ali se najÄešće javlja izmeÄ‘u 20 i 30 godine života U osnovi prisilne neuroze leži prisilni karakter oboljelog kojeg karakteriziraju samokontrola i pre-skrupuloznost, sumnjiÄavost, rigidnost i perfekcionizam u obavljanju poslova i ponaÅ¡anja, emocionalna hladnoća i distanciranost, sumnjiÄavost, manjak maÅ¡tovitosti, smisla za rizik, pa i manjak kreativnosti. Kako nastaje ovaj poremećaj? Prema miÅ¡ljenjima psihoanalitiÄara, tijekom života, kada treba realizirati vlastite seksualne poticaje, osoba sa problemima u psihofiziÄkom razvoju i fiksacijama iz analno-sadistiÄkog stupnja zapada u konfliktne situacije iz kojih se raÄ‘a strah. Da bi neutralizira takav strah, osoba poÄinje s regresivnim ponaÅ¡anjem. Strah se konaÄno, psihiÄkim mehanizmima pretvara u prisilne simptome. Možda Äudno zvuÄi-ali tek nas nekolicina ima potpunu kontrolu nad vlastitim mislima. Većina ljudi je doživjela iskustvo kad zna da je neÅ¡to napravila - zakljuÄala vrata od kuće, zatvorila plin-ali ipak nakon toga dvoje da li su to zaista napravili. Nekada, može biti potrebno da se iznova provjeri ono za Å¡to znate da ste napravili, da bi ste mogli dalje nastaviti dan i poÄeti misliti o neÄem drugom. Kad se zna koliko Äesto osobe s poremećajem tjeskobe i depresije gube kontrolu nad svojim negativnim mislima- nije toliko Äudo da mogu postojati stanja kad se gubi kontrola nad nekim drugim misaonim sadržajima. Mnogi od nas imaju svoje male rituale, Äesto s razlogom da rutina pomogne u sprjeÄavanju zaboravljivosti. Ali ponekad poprime svoj poseban tijek- uvijek zakljuÄavanje vrata na poseban naÄin, ili serviranje hrane na poseban naÄin. Za neke ljude, ovakvi rituali mogu izmaći kontroli i njihovim životima ovlada stalna briga o malim stvarima i potreba za izvoÄ‘enjem beskrajnih ritualnih radnji. Koji su simptomi? NajÄešći prisilni poticaji povezani s provjeravanjem i brojenjem: oni stalno provjeravaju ono Å¡to Äine, ili pak broje i raÄunaju do iscrpljenja ili dok ne zadovolje "magiÄni broj puta". Korisno je odvojeno promatrati opsesivne i kompulzivne poremećaje. Kod opsesije simptomi ukljuÄuju napadne i ometajuće -rijeÄi -ideje -neodluÄnosti -prizore -sumnje. Osoba prepoznaje da oblik ovakvih misli dolazi iz njenog vlastitog uma, i želi ih sprijeÄiti- ali nije u mogućnosti. Opsesije mogu biti vrlo ružne naravi-seksualne, nasilne, bogohulne- i u sukobu s moralnim standardima bolesne osobe. Kompulzije su Äesto radnje koje rezultiraju kao posljedica postojanja opsesije, i jedan od rijetkih naÄina kojima osoba može reagirati na svoje misli. Neuspjeh u formiranju kompulzija Äesto dovodi do teÅ¡ke tjeskobe ili panike- dok življenje prema ritualima Äesto dovodi do depresije. Mnoge osobe s ovim problemima žive dugo godina bez traženja pomoći. Vrste kompulzija koje osobe iskuse jesu: -ritualne radnje- izvoÄ‘enje radnji po posebnom redoslijedu ili u ponavljanom broju puta -Äišćenje -provjeravanje već zavrÅ¡enih i obavljenih radnji -ureÄ‘ivanje i slaganje npr. namjeÅ¡taja na poseban naÄin. Kompulzije mogu poprimiti mnoge oblike, a gore nabrojeni primjeri pokazuju samo najÄešće oblike. Koliko je Äest poremećaj? Tijekom jedne godine 2/1000 osoba će imati epizode opsesivno-kompulzivnog poremećaja- tijekom životnog vijeka 2-3/100 osoba će se susresti s ovim poremećajem. Kako možemo pomoći sami sebi? Ovaj poremećaj ima izvoriÅ¡te u mislima, a te misli Äesto izazivaju tjeskobu, stoga su upravo misli mjesto gdje treba poÄeti s potragom za problemima. Pratiti svoje misli i prakticirati opuÅ¡tanje može biti dobar put ka obraÄunavaju s opsesijama i kompulzijama. Razvijanje tehnika opuÅ¡tanja, i identificiranja kad se i u kojim situacijama javljaju problematiÄne misli i kako su one jake- može biti dobar poÄetak "desenzibilizacije". Za poÄetak, poÄnite s predoÄavanjem situacija gdje ne iskazujete kompulzivno ponaÅ¡anje. Ocijenite stupanj tjeskobe koji osjećate i pokuÅ¡ajte se suoÄiti s njima tehnikama relaksacije i opuÅ¡tanja. Nastavite vježbati dok vaÅ¡a tjeskoba nije pod kontrolom kad se zamiÅ¡ljate da ne izvodite kompulzivne radnje. Sljedeći korak je sve to ponoviti u stvarnoj situaciji-možda izvodeÄi svoj ritual jedanput manje, ili priÄekati 30 sekundi dok se ne manifestira kompulzivna radnja. Opet pokuÅ¡ajte s tehnikama opuÅ¡tanje da bi se lakÅ¡e suoÄili s tjeskobom. Za mnoge osobe, ovako postupni napredak omogućuje na kraju potpuno prevladavanje problema. Prije nego sami pokuÅ¡ate ovakav program obrate se psihijatru za savjet ili za korisnu priruÄnu literatu koja će vam olakÅ¡ati vaÅ¡e napore u borbi protiv vaÅ¡eg problema. Ako se pokaže da niste sposobni sami se nositi s problemom i da ne možete sami sebi pomoći, jedan ste od mnogih- i ne ostaje mnogo mogućnosti ni profesionalcima da vam pomognu. Kakva profesionalna pomoć je na raspolaganju? U posljednji 10 godina, prognoze osoba s opsesivno-kompulzivnim poremećajem znatno se poboljÅ¡ala. Postoje dva glavna pristupa lijeÄenja ovog poremećaja, Äesto se koriste u kombinaciji. Prva metoda je kognitivna bihevioristiÄka terapija (gore navedene vježbe i postupci su uzeti iz ovog pristupa lijeÄenju). Neki će ipak morati potražiti pomoć profesionalca, psihijatra, za potporu, savijte i ohrabrenje. Oni bi takoÄ‘er mogli zatrebati lijeÄenje tjeskobe i depresije koji se mogu javiti kad se opsesivni poremećaj ne uspije izlijeÄiti. Drugi je pristup uzimanje lijekova, Äesto u obliku jednog od antidepresiva koji djeluje na kemijske reakcije u naÅ¡em mozgu, ovdje na spoj serotonin. Vjeruje se da ovaj spoj, tzv. neurotransmiter može imati ulogu u opsesivnim poremećajima, kompulzijama, kao u i u depresiji.
×
×
  • Create New...