Jump to content
Depresija forum
alive

Trenutna dijagnoza i terapija

Recommended Posts

Klozapin+alkohol potencijalno smrtonosna kombinacija! 

Share this post


Link to post

Dodati 2 Mendilex i 2x 1 Propranolol

Share this post


Link to post
Posted (edited)
1 hour ago, Apoptosis said:

Dodati 2 Mendilex i 2x 1 Propranolol

Zaboravih Terra Nova 500 mg Silymarin 5 X  jači od Belupovog i nakupio Folacina.

Edited by Apoptosis

Share this post


Link to post

Od danas postepeno spuštanje i ukidanje Eftila a povećanje doze Lamictala po potrebi.

Share this post


Link to post
Posted (edited)

Eftil postepeno ukinuti.

Actawell 100 mg - 300 mg

Rivotril 2 mg - 3 X 2

Bensedin 10 mg - 1 tbč po potrebi

Lamictal 100 mg postepeno 400 mg

Rispolept 4 mg - 1 + 1 + 1 - 12 mg

Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče

Alventa 150 mg - 2 + 1 + 0

Haloperidol ukinut.

Mendilex i Propranolol ukinuti.

 

Edited by Apoptosis

Share this post


Link to post

Jedva sam primio revakcinaciju...

Puls 171 - 177 o/min.  3 merenja. Na kraju su mi ipak dopustili da se revakcinišem. Slava Zeusu Bogu.

Share this post


Link to post
Posted (edited)

Eftil postepeno ukinuti.

Actawell 100 mg - 300 mg

Rivotril 2 mg - 3 X 2

Bensedin 10 mg - 3 x 1

Lamictal 100 mg 3 x 1 - 300 mg

Rispolept 4 mg - 3 x 1 - 12 mg

Onzapin 10 mg - 1 tbl uveče

Alventa 150 mg - 2 + 1 + 0 ILI Seroxat 20 mg - 2 + 1 + 0

Haloperidol ukinut.

Mendilex ukinuti.

Propranolol 40 mg - 2 x 1 * zbog nemerljive tahikardije

Edited by Apoptosis

Share this post


Link to post

Lamictal 25 3x2

Bipodis 5 3x1

Efftil 500 3x1

Clozapin 25 3x 1/2 

Lorazepam 1mg 3x1

Dg Šizoafektivni tip - manija

Bipolarni u remisiji 

Akutna psihoza

Granični poremećaj ličnosti 

Generalizovana anksioznost

Share this post


Link to post

Manija.... Vraćen na antimaničnu, antipdihotičnu th.

Rispolept 4 mg – 3 x 1
Onzpin 10 mg – 2 tbl uveče
Actawell 200 mg – 3 x 1
Lamictal 100 mg – 3 x 1
Eftil 500 mg – 1 + 1 + 2
Haloperidol 10 mg – 1 tbl uveče
Mendilex 2 mg – 2 + 2 + 0
Rivotril 2 mg – 3 x 2
Bensedin 10 mg – 3 x 1
Seroxat 20 mg – 2 + 1 + 0
Propranolol 40 mg – 2 x 1

Suplementi:

Multi vitamin - Multi mineral – 1 x 1

Detrical  4000 I. U. – 1 x 1

Mg - 1 X 1

Folacin 1 X 1

Silymarin - 1 X 1

 

Share this post


Link to post

F25.2

F33.3 

F31.7

G40

Th: 

Rispolept 4 mg – 3 x 1

Onzpin 10 mg – 2 tbl uveče

Actawell 200 mg – 1 + 1 + 2

Lamictal 100 mg – 3 x 1

Eftil 500 mg – 1 + 1 + 2

Haloperidol 10 mg - 2 X 1

Mendilex 2 mg – 2 + 2 + 0

Rivotril 2 mg – 3 x 2

Bensedin 10 mg – 3 x 1

Seroxat 20 mg – 2 + 1 + 0

Propranolol 40 mg – 1 x 3

Suplementi

Share this post


Link to post

Zamena - Haloperidol 20 mg ukinuo,

Bensedin- 3 x 1 - 30 mg

Rivotril - 3 X 2 -12 mg

Lamictal 100 mg - 300 - mg

Eftil R. - 500 mg - 2 + 1 + 1 -  2000 mg

Rispolept 4 mg - 3 X 1 - 12 mg

Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče

Actawell 200 mg - 1 + 1 + 2

Seroxat 20 mg - 2 + 1 + 1 - 20 mg - 60 mg

Propranolol 40 mg - 3 X 1 - 120 mg

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Posted (edited)
On 5/4/2021 at 11:37 PM, Primal Pain said:

Lamictal 25 3x2

Bipodis 5 3x1

Efftil 500 3x1

Clozapin 25 3x 1/2 

Lorazepam 1mg 3x1

Dg Šizoafektivni tip - manija

Bipolarni u remisiji 

Akutna psihoza

Granični poremećaj ličnosti 

Generalizovana anksioznost

Bipodis 1 1/2 1

Clozapin 1/4 1/4 1/2

Lorazepam 1/4 1/4 1/2 + 1/2 po potrebi. 

Ostalo isto. 

Edited by Primal Pain

Share this post


Link to post

Dg: F31.7 in rem  ( pretpostavljam da je ovo uslužna Dg ) 

F 32.1  

Ne znam gde su nestale F43.1, F06, G44.3, G80  - verovatno misli da je ok što je napisala u gornjem delu izveštaja :) 

Kontrola  29.06.2021.

 

Th: Lamictal a 100mg 1+0+1

Amitriptilin tbl a 25 mg 1+0+1

Lorazepam a 2,5mg  1+1+1

Trittico ****** a 150mg  prva 3 dana 1/3  pre spavanja, a ako nije ok onda 2/3 pre spavanja 

Share this post


Link to post

F20.0 - Schizophrenia paranoides

F31 - Psychosis affectiva, typus bipolaris

F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris

G40 - Epilepsio post traumatica

S06.2 - Laesio traumatica intracranialis

Th:

Rispolept 4 mg - 3 X 1

Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče

Lamkctal 100 mg - 3 X 1

Eftil R. 500 mg - 3 X 1

Alventa 150 mg - 3 X 1

Rivotril 2 mg - 3 X 2

Bensedin 10 mg - 3 X 1

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
On 6/5/2021 at 2:54 PM, Apoptosis said:

F20.0 - Schizophrenia paranoides

F31 - Psychosis affectiva, typus bipolaris

F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris

G40 - Epilepsio post traumatica

S06.2 - Laesio traumatica intracranialis

Th:

Rispolept 4 mg - 3 X 1

Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče

Lamkctal 100 mg - 3 X 1

Eftil R. 500 mg - 3 X 1

Alventa 150 mg - 3 X 1

Rivotril 2 mg - 3 X 2

Bensedin 10 mg - 3 X 1

 

 

 

 

 

+ Actawell 200 mg - 1 + 1 + 2

Share this post


Link to post
Posted (edited)

Svako poboljšanje je propalo...
Ponovo se ( u dogovoru sa doktorom ) vraćam na ista sranja...

Dg:

F20.0 - Schizophrenia paranoides

F31.7 - Psychosis affectiva, typus bipolaris

F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris

G40 - Epilepsio post traumatica

S06.2 - Laesio traumatica intracranialis

Th:

Rispolept 4 mg - 3 X 1

Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče

Actawell 200 mg - 1 + 1 + 2

Lamictal 100 mg - 3 x 1

Eftil R. 500 mg - 3 X 1

Alventa 150 mg - 3 X 1

Rivotril 2 mg - 3 X 2

Bensedin 10 mg - 3 X 1

Propranolol 40 mg - 3 x 1

Suplementi:

Folacin 5 mg - 1 x 1

Silymarin "Terra Nova" 500 mg - 1 x 1 svakih par dana

Detrical 4000 I. U. 1 x 1 svakih par dana

Multivitamin - Multimineral - 1 x 1

Mg šumeće tbl - 1 x 1

Citrax Forte ili Herbafast Gentelman


 

Edited by Apoptosis

Share this post


Link to post

F20.0 - Schizophrenia paranoides

F31.7 - Psychosis affectiva, typus bipolaris

F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris

G40 - Epilepsio post traumatica

S06.2 - Laesio traumatica intracranialis

Th:

Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče

Haloperidol 10 mg - 1 tbl uveče

Mendilex 2 mg - 2 tbl ujutru

Seroxat 20 mg - 2 + 1 + 0

Lamictal 100 mg - 2 + 1 + 1

Rivotril 2 mg - 3 X 2

Bensedin 10 mg - 3 X 1

 

Share this post


Link to post

DG:

F20.0 – Schizophrenia paranoides

F31.7 – Psychosys affectiva, typus bipolaris, in remissione

F33.3 – Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris

G40 – Epilepsio post traumatica

S06.2 – Laesio traumatica intracranialis

 

TH:

Onzapin 10 mg – 2 tbl uveče

Rispolept 4 mg – 3 x 1

Bipodis 10 mg – 1 x 1

Actawell 200 mg – 1 + 1 + 2

Eftil R. 500 mg – 3 x 1

Lamictal 100 mg – 3 x 1

Bensedin 10 mg – 3 x 1

Rivotril 2 mg – 3 x 2

Seroxat 20 mg – 2 + 1 + 0

Famotidin 40 mg – 1 tbl uveče

SUPLEMENTI:

Vitamin C 500 mg – 3 x 1

Mg šumeće tbl – 1 x 1

Multi vitamin – Multi mineral – 1 x 1

Detrical 4000 I. U.

Sylimarin “Terra Nova” 500 mg – 1 x 1

Folacin 5 mg – 1 x 1

Melatonin 3 mg – 1 tbl uveče

Share this post


Link to post

Proba.... Zvao sam prekjuče doktora, i dao mi je izmene th, a dg je ostavio iste...
Pa ako uspem, super, ako ne, vraćam se na prethodnu th...

F20.0 - Schizophrenia paranoides
F31.7 - Psychosys affectiva, typus bipolaris, in remissione
F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris
G40 - Epilepsio post traumatica
S06.2 - Laesio traumatica intracranialis

Onzapin 10 mg - 1 tbl uveče
Rispolept 4 mg – 2 x 1
Actawell 100 mg – 2 tbl uveče
Lamictal 100 mg – 2 + 0 + 0
Bensedin 10 mg – 3 x 1
Rivotril 2 mg – 3 x 2
Seroxat 20 mg – 2 + 1 + 0
Famotidin 40 mg – 1 tbl uveče

SUPLEMENTI:

Vitamin C 500 mg – 3 x 1
Mg šumeće tbl – 1 x 1
Multi vitamin – Multi mineral – 1 x 1
Detrical 4000 I. U.
Melatonin 3 mg – 1 tbl uveče po potrebi

Share this post


Link to post
Posted (edited)

Bilo mi je loše, pa sam zvao doktora, vratio me je na th koju pijem od februara...

F20.0 - Schizophrenia paranoides
F31.7 - Psychosys affectiva, typus bipolaris, in remissione
F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris
G40 - Epilepsio post traumatica
S06.2 - Laesio traumatica intracranialis

Onzapin 10 mg - 1 tbl uveče
Rispolept 4 mg – 2 x 1
Actawell 100 mg – 2 tbl uveče
Lamictal 100 mg – 2 + 0 + 0
Bensedin 10 mg – 3 x 1
Rivotril 2 mg – 3 x 2
Seroxat 20 mg – 2 + 1 + 0
Famotidin 40 mg – 1 tbl uveče
Propranolol 40 mg - 2 x 1

SUPLEMENTI:

Silymarin "Terra Nova" 500 mg - 1 x 1
Vitamin C 500 mg – 3 x 1
Folacin 5 - 1 x 1
Mg šumeće tbl – 1 x 1
Multi vitamin – Multi mineral – 1 x 1
Detrical 4000 I. U.
Melatonin 3 mg – 1 tbl uveče po potrebi

Edited by Apoptosis

Share this post


Link to post

Kontrola.

Dijagnoze:

F317-uslužna dijagnoza zbog Lamictala

F321

G80

Terapija:

Lamictal a 100mg 1+0+1

Amitriptilin tbl a 25 mg 1+0+1

Lorazepam a 2,5mg  1+1+1

Trittico  a 150mg  2/3 pre spavanja -pije se uveče u 22 uz Lorazepam

Kontrola za 3 mesecam pp i ranije

 

 

Share this post


Link to post

Cicina gazdarica,

za koju dijagnozu pijes amitriptilin? Nema boljeg leka za insomniju, samo se veoma tesko razbuditi...

Share this post


Link to post

f60.3 f31 f33.3 f29

taita 30mg 1+1+0

remirta 30mg 0+0+1/2

Haldol2mg 1+0+0

Rivotril 1/4+1/2+1

Eftil `1+0+1

Haldol depo 50mg jednom mesecno

Mendilex 20mg 1+1/2+0

Wellbutrin

Share this post


Link to post
Posted (edited)

F20.0 - Schizophrenia paranoides
F33.3 - Depressio psychotica, recidiva, gradus majoris
F31.7 - Psychosis affectiva, typus bipolaris, in remissione
G40 - Epilepsio post traumatica
S06.2 - Laesio traumatica intracranialis 

Haldol 10 mg - 2 x 1/2
Actawell 100 mg - 1 + 1 + 2
Onzapin 10 mg - 2 tbl uveče
Lamictal 100 mg - 3 x 2
Alventa 150 mg - 2 + 1 + 0
Rivotril 2 mg - 3 x 2
Mendilex 2 mg - 2 + 1 + 0
Famotidin 40 mg - 1 tbl uveče

Edited by Apoptosis

Share this post


Link to post
On 6/29/2021 at 9:21 PM, Brana said:

Cicina gazdarica,

za koju dijagnozu pijes amitriptilin? Nema boljeg leka za insomniju, samo se veoma tesko razbuditi...

Pijem kao antidepresiv ali i za ovu dijagnozu G44.3 - Hronična posttraumatska glavobolja

Psih kog koga sam išla samo dva puta, bio je ljut što mi nijedan neurolog nije prepisao Amitriptilin a dao je tu Dg ..onda je on prepisao i posle je otišao na specijalizaciju...a ja sam morala da menjam psih..a Amitriptilin je ostao kao lek.

Trittico mi je dat skoro, u DZ,  mada sam ga već pila i ranije. Sada mi je prepisan da bih bolje spavala, da bih se lakše uspavala.    

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...