Jump to content
Depresija Forum

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

dRiFtEr

FOBIJE I NAPADI PANIKE

Recommended Posts

Fobije i napadaji panike

 

Definicija

Fobije- neurotsko stvaranje simptoma straha razli?itog stupnja, od tjeskobe, ustrašenosti, pa do panike, povezanog s razli?itim predmetima, situacijama obi?no bez realne podloge i povoda. Povremeno se fobije mogu javiti i kod zdravih osoba, no kod neurotika one se javljaju u obliku prisile koja im se name?e, gotovo uvijek u vezi s nekom situacijom: zatvoreni prostor, otvoreni prostor, strah od crvenjenja itd.

 

Panika (pani?no stanje)- oblik intenzivnog straha od iznenadne opasnosti; ?esto uklju?uje motoriku koja omogu?uje bijeg iz opasne situacije.

 

 

Panika je dio reakcije "bori se ili bježi" ("fight or flight"), i bitan je dio našeg obrambenog sustava. U svakodnevnom govoru "pani?arenje" je dobilo drugi, izvrnuti smisao, pa zna?i nešto poput izrazite plašljivosti, odnosno kukavi?luka.

 

Ve?ina nas ?e osjetiti paniku u nekoj neugodnoj, ali za paniku prigodnoj situaciji. Svjetlo na semaforu je zeleno za pješake, mi prelazimo ulicu, ali odjednom nailazi automobil velikom brzinom i ne pokazuje znakove ko?enja. Panika je prigodna reakcija u ovakvoj situaciji- tr?imo, što nas noge brže nose.

Ali što ako neka bezazlena, svakodnevna situacija stvori takav odgovor- ili što je gore, što ako osjetimo paniku bez nikakvog prepoznatljivog razloga i bez ikakvog upozorenja. I dok neki ljudi uživaju biti prestrašeni na smrt- zašto uop?e i snimaju horore - sasvim je drugo iskustvo kada ne znate zašto se osje?ate prepadnuti, zašto ste ustrašeni, niti znate kada ?e to prestati.

 

?eš?e fobije

Mogu?e je imati fobiju za bilo što, ali naj?eš?e su fobije:

-odlazak zubaru

-letenje

-krv

-socijalne fobije

-agorafobije (strah od otvorenog prostora)

-klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora)

-strah pred crvenjenjem (eritrofobija)

strah pred strahovima (fobofobija)

 

Kad osoba koja pati od fobije do?e u kontakt , ili zna da ?e uskoro do?i u kontakt sa stvarima i situacijama kojih se boji, ona razvijaju neke akutne fizi?ke simptome tjeskobe.

Anksioznost se može prezentirati velikim brojem simptoma, a razli?iti ljudi reagiraju razli?itim simptomima.

Za mnoge ljude, to je dovoljno da potpuno po?nu zaobilaziti što god da im smeta - to može dovesti do toga da cijeli život postane strukturiran oko izbjegavanja posebnih situacija ili objekata.

No ponekad, takve se situacije ne mogu izbje?i - godine neodlaženja zubaru mogu prouzro?iti jaka ošte?enja zuba i potrebu za hitnim lije?enjem, ili susret koji se ne može izbje?i - kada je osoba s fobijskim poreme?ajem prisiljena u?i u takvu situaciju javlja se osje?aj straha, nakon ?ega ?esto nastupa napad panike.

Rije? "?esto" je vrlo važna- panika nije neizbježna, i ne javlja se uvijek u spomenutim situacijama. Mnogi ljudi s fobijama ?e iznenaditi sebe i pro?i kroz situaciju, iako je oni doživljavaju kao jako neprijatnu.

 

Simptomi napada panike su:

-brzo, uzlupano srce

-gubljenje daha

-bol u prsima

-crvenjenje i znojenje

-osje?anje bolesti

-trešnjama ruku ili cijelog tijela

-osje?aj bolesti

-smetenost

-suha usta

-potreba i?i na zahod

-osje?aj slabosti.

Iskustvo može biti tako neugodno i intenzivno da bolesnik ?esto misli da proživljava akutni sr?ani udar. Neke osobe osje?aju reakcije svog tijela tako izraženima, ekstremnima i van kontrole da imaju osje?aj da su tek promatra?i cijele situacije.

Iako ne opisuju nešto poput "van tjelesnog" iskustava, oni opisuju osje?aj kao da su postali izdvojeni od onoga što doga?a - kao da je cijela situacija postala previše nestvarna. Ova pojava se odnosi na pojam "depersonalizacije". Iako ova pojava može izgledati kao rastere?enje i olakšanje od pani?nog napadaja- pojava depersonalizacije ?ini je u biti još gorom.

 

Druga je grupa bolesnika, koja izgleda, doživljava napade panike iz ?istog mira, spontano. To se ?esto može pripisati osje?aju op?e tjeskobe- koja je karakterizirana neprestanim ponavljanjem simptoma koji u pani?nom napadu doživljavaju svoj vrhunac. Ali napadaji panike mogu se javiti i sasvim iz ?istog mira. Kad se tako nešto dogodi, javlja se strah od ponovnog proživljavanja takvog napadaja u istoj situaciji, što može uroditi razvijanjem fobije i op?e tjeskobe. Kao što je to ?esto slu?aj, tjeskoba po?inje hraniti samu sebe i stvar se za?arani krug.

 

Kako je ?est ovaj poreme?aj?

Neke su fobije ?eš?e od drugih. ?ak do 10% ljudi osjeti fobiju zbog letenja, odlaska zubaru, ili prizora krvi godišnje. Takve reakcije se opisuju kao jednostavne fobije. Socijalne fobije su rje?e, 25/1000 osoba ?e ih iskusiti tijekom godine. Agorafobiju ?e imati 30/1000 ljudi, a ?eš?a je kod žena otprilike za duplo. Napadi panike nastupit ?e kod 10-30/1000 ljudi tijekom godine, otprilike dva puta ?eš?e kod žena.

 

Što mogu u?ini da pomognem sebi?

Relaksacija

Prvi korak rješavanja fobija i panike je razbijanje za?aranog kruga. U?enje tehnika relaksacije može biti jako korisno.

Desenzitacija

Probajte u svojoj mašti zamisliti situaciju u kojoj se stvara tjeskoba, i odredite kolika je ta stupanj tjeskobe. Zatim, probajte smanjiti anksioznost u toj situaciji koriste?i se metodama relaksacije. Ovaj na?in nije jednostavan, jer zahtjeva upornost,, volju i mnogo vježbanja. Mnogim ljudima ?e biti potrebna i stru?na pomo? ili savjet.

 

Ponekad samo-pomo? i psihoterapija ne?e biti dovoljni pa ?e biti potrebno da lije?nik op?e prakse ili psihijatar propišu lijekove, naj?eš?e sedative, trankvilizatore za kra?e vrijeme.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...