Jump to content
Depresija Forum

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Hans Asperger

Asperger, depresija, aksioznost

Recommended Posts

Pozdrav svima!

 

Imam 22 godine. Nedavno sam otkrio da imam aspeger sindrom �to je kasnije i potvr?eno od stru?ne osobe. Radi se o neurolo�kom poreme?aju iz spektra autizma. To mi znatno ote�ava socijalnu interakciju. Nemam nikakva iskustva s suprotnim spolom, a i ostali socijalni kontakti su zaista oskudni. Frustiran sam u emocionalnom i seksualnom smislu. Situacije koje uklju?uju vi�e osoba i du�e trajanje toliko su mi nepodno�ljive da inkliniram konzumaciji alkohola. Oduvijek sam znao da ne�to nije u redu, ali godinama sam se zavaravao da mi to nije bitno. Ipak, bio sam nezadovoljan situacijom. Me?utim, u posljednje vrijeme to nezadovoljstvo je kulminiralo. Postao sam poprili?no nezadovoljan i frustriran zbog te razli?itosti i zakinutosti u mnogim sferama. Sada ve? imam i elemente depresije. Prestao sam se bavit bilo kakvim aktivnostima, odbijam ?ak i gledati tv i ?itati novine jer me sadr�aj ?esto iritira i podsje?a na bolne to?ke, a namjeravam prestati i s kori�tenjem interneta. ?esto upadam u tzv. faze ludila kad razbijam stvari, vi?em, vrije?am uku?ane itd. Paradoksalno, postigao sam uspjeh koji se mo�da od osobe s takvom dijagnozom ne bi o?ekivao, me?utim to nije utjecalo niti na samopouzdanje, niti raspolo�enje, niti je na bilo koji na?in promijenilo pona�anje. Ipak, u zadnje vrijeme odlu?io sam potra�iti pomo? psihijatara i psihologa, me?utim za sada to ne daje nikakve rezultate. Pijem i tablete, me?utim ne osje?am ba� nekakav u?inak. Uz asperger dijagnosticiran mi je i opsesivno-kompulzivni poreme?aj i anksiozno-depresivni simptomi. ?esto imam i suicidalne misli, ali nisam spreman to u?initi. Jednostavno se ne osje?am sposobnim za bilo kakav radikalni korak. Zanima me �to mi je ?initi i postoji li jo� osoba sa sli?nim problemima i dijagnozama, po mogu?nosti u �enskom obliku? Mogli bi se zajedno lije?it.

Share this post


Link to post

gle meni zvu?i ko da bi ti trebalo da poseksaš nešto :) ... budi objektivan prema sebi pogledaj se u ogledalo i mjenjaj stvari koje ti smetaju ili zbog kojih misliš da si nezanimljiv ženkama. ako nosiš cvikere a ti opali le?e, promjeni frizuru, debel si? tr?i i malo se ubildaj, promjeni garderobu, i nemoj bit njonjo, žene to ne vole, samopouzdanje ti treba! njima je jednako neugodnu vjeruj mi, barem onima šta su normalne... radi na sebi ako treba i prezentiraj se kad budeš zadovoljan sobom, ja sam isto depresivni drek ali mi ne smeta to s curama, ako to simpati?no isfuraš možda ih to i privu?e, sumnjam da baš sve cure vole de?ke koji su ludi za dinamom, motorima, autima i stalno pri?aju o ekipi s kvarta i žuji, zajebi to.... Isfuraj se superirorno u odnosu na te idiote, ja isto ne gledam tv nit ?itam novine, to te ne treba mu?it, 90 posto toga u medijima je sranje i ne misli da si lud šta bojkotiraš tu poplavu glupsoti. ne znam u kojem gradu živiš? to me zanima... ja sam isto užasan depresivac al to možeš bt doma prika, pred ženama samo kuuul... bi?e to okej

 

Share this post


Link to post

?ao druže. Razumem te, i ja sam ?esto imala sli?ne probleme kao ti.

Tako?e imam Asperger sindrom.

 

Pokušaj da se negde u?laniš, u koje društvo, pa probaj da budeš malo više aktivniji. Mislim da bi ti to pomoglo.

A za Asperger... probaj prihvatiti to kao deo sebe i znaj da si poseban takav kakav si.

 

Share this post


Link to post
Pozdrav svima!

 

Imam 22 godine. Nedavno sam otkrio da imam aspeger sindrom što je kasnije i potvr?eno od stru?ne osobe. Radi se o neurološkom poreme?aju iz spektra autizma. To mi znatno otežava socijalnu interakciju. Nemam nikakva iskustva s suprotnim spolom, a i ostali socijalni kontakti su zaista oskudni. Situacije koje uklju?uju više osoba i duže trajanje toliko su mi nepodnošljive da inkliniram konzumaciji alkohola. Oduvijek sam znao da nešto nije u redu, ali godinama sam se zavaravao da mi to nije bitno. Ipak, bio sam nezadovoljan situacijom. Me?utim, u posljednje vrijeme to nezadovoljstvo je kulminiralo. Postao sam poprili?no nezadovoljan i frustriran zbog te razli?itosti i zakinutosti u mnogim sferama. Sada ve? imam i elemente depresije. Prestao sam se bavit bilo kakvim aktivnostima, odbijam ?ak i gledati tv i ?itati novine jer me sadržaj ?esto iritira i podsje?a na bolne to?ke, a namjeravam prestati i s korištenjem interneta. ?esto upadam u tzv. faze ludila kad razbijam stvari, vi?em, vrije?am uku?ane itd. Paradoksalno, postigao sam uspjeh koji se možda od osobe s takvom dijagnozom ne bi o?ekivao, me?utim to nije utjecalo niti na samopouzdanje, niti raspoloženje, niti je na bilo koji na?in promijenilo ponašanje. Ipak, u zadnje vrijeme odlu?io sam potražiti pomo? psihijatara i psihologa, me?utim za sada to ne daje nikakve rezultate. Pijem i tablete, me?utim ne osje?am baš nekakav u?inak. Uz asperger dijagnosticiran mi je i opsesivno-kompulzivni poreme?aj i anksiozno-depresivni simptomi. ?esto imam i suicidalne misli, ali nisam spreman to u?initi. Jednostavno se ne osje?am sposobnim za bilo kakav radikalni korak. Zanima me što mi je ?initi i postoji li još osoba sa sli?nim problemima i dijagnozama, po mogu?nosti u ženskom obliku. Mogli bi se zajedno lije?it.

 

 

Hej!

Evo opet da se malo javim :glasses:

 

Potpuno znam kako ti je pošto sam i sama jednom prešla kroz sli?no.

Za razli?itost, prouzrokovanu Aspergerovim sindromom, nemoj toliko da brineš.

 

Budi zadovoljan sobom takvim kakav jesi. I veruj, bi?e ti mnogo bolje.

 

Ja kad sam ?ula da imam tu dijagnozu, odn. kad mi je i potvr?ena, bila sam u jakoj depresiji, samo mi se plakalo, htela sam se i uništiti, samo da nestanem, daleko od ljudi koji ne prihva?aju moju druga?ijost ve? od pamtiveka...

 

Onda sam se u?lanila na razne forume gde su baš Asspergerovci, ina?e na engleskom, al mi je to najmanji problem. Polako sam po?ela shvatati da nisam jedina na tom svetu i da nema smisla da se samopomilujem kako sam jadna što sam takva.

 

A još kad sam videla koliko je poznatih ljudi to imalo i još imaju... postala sam sre?na što to imam. I, iskreno, sad sam nekako ponosna što imam taj sindrom, nebih ga prodala ni za šta na svetu, pošto sam shvatila kako posebnom i simpati?nom me ?ini.

One slabosti koje imam, ne obra?am pažnju mnogo na njih. Uvek mogu nekog da pitam za savet, tako?e sam drugarica sa svojom psihologinjom pa se ?esto i onako ?ujemo, kad mi nešto treba ili treba njoj, mi se zovemo kad god. Mislim da je to veliki plus.

 

Tako?e imam mnogo drugara i drugarica (ne tinejdžera, nego ve? odraslih, tamo 22, 25, 30, 40, ili starijih...), pa mogu valjda nekog da pitam za savet. Kako su oni zreliji, a i ja (iako imam tek 17), oni me mogu razumeti.

 

Za tebe bi trebalo da prihvatiš svoje razli?itosti kao svoje posebnosti, valjda ima tu i dobrih strana...

Samo treba da ih na?eš..

 

U vezi devojaka... to ti je tako. Ili ose?aš nešto do nekog ili ne. I meni je teško da na?em nekog de?ka, prosto mi je pomalo nezgodno.

Ali ja se time ne optere?ujem nego kažem ovako : bi?e nekad, ali tada bi?e ono pravo. O?ito treba još da ?ekam.

Ovajjj... ako se nekome svidim baš takva kakva jesam, sa svim vrlinama i manama, onda je dobro, al ako ne, tad nemam više ni šta da radim sa tom osobom. To ti je sve tako... ništa ne možeš da predvidiš.

Možda ti je zato toliko teže, pošto mi kao takvi volimo da je sve predvi?eno. No, pokušati nije greh.

 

Znaš šta bi trebalo da pokušaš...?

Probaj ponekad da sakriješ svoje slabosti, iako je to vrlo zahtevno, pa ti bude bolje. Ne treba odmah da pokažeš sve svoje slabosti.

 

Javi kakva je situacija.

 

 

Share this post


Link to post

"If there was a social development disease, you wouldn't call it "Aspergers." That's just-- that's just mean."

South Park :)

Da nije njih nikad ne bih saznao da tako nešto postoji.

Share this post


Link to post

×
×
  • Create New...